Menu


Zdravá škola

Zdravá škola

SVČ Pohořelice se řadí mezi významné prvky sociálního systému města Pohořelice. Vedení zařízení i veškerý jeho pracovní kolektiv si plně uvědomuje, že je nezbytné pracovat na soustavném udržování kvalitních a aktivních vnitřních i vnějších vztahů.

SVČ Pohořelice se může pochlubit velice přátelskými vztahy uvnitř organizace. Ty posilují pracovní kolektiv a vytvářejí přátelskou atmosféru, která se prolíná do vnějších vztahů a komunikace s okolím. Je pravdou, že každý návštěvník vnímá příjemné klima v zařízení a rád s organizací spolupracuje a navštěvuje ji. Příjemné klima je patrné na akcích uvnitř organizace a stejně tak i na akcích a v komunikaci na veřejnosti. Pracovnicí SVČ Pohořelice mají emfatický a milý projev  s okolím.Filosofií zařízení je otevřené partnerství a přátelská komunikace. V rámci organizace se na této strategii podílí pedagogický tým, který ovlivňuje a posiluje v tomto duchu všechny klienty SVČ (děti, žáci, studenti, mládež, dospělí a senioři). Strategičtí partneři zařízení (zřizovatel, školy a školská zařízení, PPP, městské a obecní úřady. ..) také posilují strategii SVČ a to naopak v rámci své politiky zdravého přístupu ovlivňuje vztahy a komunikaci se svými strategickými partnery.

V roce 2014 získalo naše Středisko volného času Pohořelice jako první SVČ/DDM v celé naší republice certifikát Školy podporující zdraví. Koncepce je zpracována a připravena k nahlédnutí rodičům i veřejnosti. Při každodenní práci vycházíme ze zásad projektu, které se prolínají, podmiňují a navazují na sebe ve všech formách naší činnosti.

Číst dál