Menu


Klub mládeže Oáza

Klub mládeže Oáza

Klub mládeže Oáza
vedoucí klubu:
Mgr. Jan Rozehnal

OTEVÍRACÍ DOBA klubu pro školní rok 2016/2017:

čtvrtek: 16:00-20:00 hod.
pátek: 16:00-20:00 hod.
sobota: 15:00-20:00 hod.

 

 

 

 

Zveme všechny, do našeho klubu mládeže „Oáza“, kteří se rádi baví, mají rádi neformální přátelská setkání, a kteří se chtějí se podílet na přípravě programu. Naleznete zde také stánek s informacemi, které se týkají života mladých lidí.

Registrace do klubu 100,- Kč/šk. rok.

Služba: Josef Heneš, Michaela Kůrková
 

Vybavení:

- klub je vybaven moderním a útulným zařízením
- klubová činnost bude vycházet především z vašich potřeb a přání
- kultivovaný prostor k setkávání
- moderní audiovizuální vybavení, přístup na internet
- sportovní vybavení - kulečník, stolní tenis, 2 x fotbálek, atd.
- možnost lezení na bouldrovací stěně (1x týdně)
- X-box 360 kinect (FIFA 2014, NHL 2012, a další hry)
- internet s free Wi-fi
- Informační centrum mládeže - informační servis (práce, vzdělání, volný čas, cestování, občan a EU, sociálně patologické jevy)
- prostor pro vaši aktivitu - uspořádání turnajů, soutěží, přednášek, besed, diskoték, atd.

Vedením klubu je pověřen pedagogický pracovník SVČ Mgr. Jan Rozehnal

 

 

 

 

 

 


Mimo tradiční akce v klubu zařazujeme pravidelně: turnaj ve stolním tenise, turnaj ve stolním fotbálku, turnaj v kulečníku, Helloweenskou, Silvestrovskou i Valentýnkou párty, cestovatelské besedy, preventivní programy apod.

V současné době se klub zapojil do projektu Prevence, v rámci kterého umožňujeme žákům a studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí zapojit se do různých mimoškolních aktivit pořádaných klubem a kvalitně a smysluplně trávit volný čas.

Klub úzce spolupracuje s Informačním centrem pro mládež, a proto zde jsou k dostání veškeré důležité informace, které by mohly mladé lidi zajímat, od nabídky volnočasových aktivit, přes možnosti cestování, kariérní poradenství až po možnosti studia a dobrovolnictví v ČR i v zahraničí.

Víkendové aktivity budou upřesněny podle aktuální potřeby.


Vedením klubu je pověřen pedagogický pracovník SVČ Mgr. Jan Rozehnal, na kterého můžete směřovat případné podněty a dotazy.