Menu


Projekty

Projekt Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji 2014/2015

SVČ Pohořelice realizuje projekt v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji“ CZ.1.07/1.1.00/53.0004.

Číst dál

Realizace vzdělávacího projektu pro žáky 8. a 9. tříd Infoabsolvent 2014/2015

V průběhu prosince a ledna roku 2015 jsme díky podpoře Národního ústavu pro vzdělávání NÚV na školách MŠ a ZŠ Vlasatice a MŠ a ZŠ  Loděnice realizovali vzdělávací projekt. Ve výukovém programu jsme žákům 8. a 9. tříd nabízeli pomoc při hledání informací o vzdělávací a profesní dráze. Věnovali jsme se hledání informací pro absolventy základních škol, učili jsme se hledat informace o školách a oborech vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání.
          

Číst dál

Projekt Evropské dobrovolné služby - EDS 2012/2015

V rámci Evropské dobrovolné služby (EDS) se dne 19. ledna 2012 podařilo získat akreditaci Evropské dobrovolné služby. Díky tomuto projektu můžeme hostit v naší organizaci dobrovolníka ze zahraničí a zároveň pomoci k rozšíření komunikačních a sociálních kompetencí naší mládeže vysláním do zahraničí. Mohou tak strávit rok v zahraničí a nabrat cenné znalosti a zkušenosti. Projekty EDS jsou obsaženy v Evropském programu Erasmus + a probíhají hlavně ve státech EU a v partnerských zemích (např. ve Španělsku, v Lichtenštejnsku, Norsku, Německu a Turecku). 

Číst dál

Zavádění nástrojů kvality 2014

V rámci projektu K2 byla 31. března vyhlášena otevřená výzva na pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím on-line systému OLINA v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Středisko volného času Pohořelice uspělo v této výzvě (číslo rozhodnutí CZ.1.07/4.1.00/33.0013) a od května se podílí na pilotáži zaváděcích nástrojů kvality pro zájmové a neformální vzdělávání. Naše organizace pilotovala jednotlivé části systému OLINA až do konce roku 2014. Výsledky, které touto pilotáží získali, využijeme tak, aby byly ve své finální podobě přínosem v běžné praxi naší organizace, aby sloužily pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. 

Nebojme se podnikání 2014

Akce, kterou jsme pojmenovali „Nebojme se podnikání s ICM SVČ Pohořelice“, která byla podpořena dotací s MŠMT jsme naplánovali na pátek 12.9. 2014. Vzhledem k charakteru dovednostní soutěže jsme se rozhodli pro reprezentativní sál Městského úřadu v Pohořelicích. Nejprve jsme oslovili základní školy v místě a okolí, přičemž  se přihlásily tři školy (ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Vlasatice, ZŠ a MŠ Loděnice). 

Číst dál

PAMĚTI města Pohořelice a města Brezová pod Bradlom 2013/2014

Město Pohořelice realizuje projekt PAMĚTI města Pohořelice a města Brezová pod Bradlom, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu regionálního rozvoje, Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR, Fond mikroprojektů. Partnery projektu jsou město Brezová pod Bradlom, SVČ Pohořelice. Na realizaci projektu se také podílejí ZŠ a MŠ Pohořelice a Centrum volného času Brezová pod Bradlom. Vice informací naleznete zde.

Shrutí našich projektů

Zde si můžete prohlédnout úspěšně zrealizované a probíhající projekty Střediska volného času Pohořelice.

Číst dál

KAMARÁDI POHOŘELICE - BREZOVÁ POD BRADLOM 2012/2013

Město Pohořelice ve spolupráci se Střediskem volného času Pohořelice, partnerským městem Brezová pod Bradlom a Centrem volného času Brezová pod Bradlom ukončilo realizaci projektu KAMARÁDI Pohořelice - Brezová pod Bradlom.Projekt byl zahájen 1.9.2012 a ukončen 31.8.2013. V rámci jeho realizace se uskutečnily tři víkendové pobyty, střídavě v Pohořelicích a v Brezové pod Bradlom. Na závěr projektu se konal společný tábor žáků SVČ Pohořelice a CVČ Brezová pod Bradlom, v Brezové pod Bradlom.

Číst dál

Projekt partnerství 2007

V roce 2007 se městu Pohořelice ve spolupráci se Střediskem volného času v Pohořelicích podařil zrealizovat dlouhodobý projekt s využitím dotačního programu prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství pro rok 2007, vyhlašovaný Ministerstvem vnitra ČR. Projekt byl zaměřen na sociální integraci a následnou motivaci dětí ze sociálně slabých rodin a dětí, které jsou v péči sociálních kurátorů na kvalitní trávení volného času, prevenci patologických jevů a kolektivní spolupráci. Hlavní cílem byla primární prevence sociálně-patologických jevů a podchycení rizikové skupiny dětí u nichž je možnost zvýšené pravděpodobnosti, že se stanou pachateli, nebo oběťmi trestné činnosti. Naše obec se tímto projektem ve spolupráci s místním SVČ snažila odborným a cíleným působením zmírnit důsledky výchovy v nevhodném prostředí, oddálit děti z dysfunkční rodiny či patologického prostředí „výchově ulice“. Jsme hrdí na to, že se nám tento smysluplný projekt podařilo dotáhnout od začátku do konce.

Číst dál

Projekt Rubikon

14 000 žáků a pedagogů ze 42 základních škol a víceletých gymnázií se od ledna do června 2010 zúčastní nového preventivního projektu Rubikon. Projekt bude probíhat na školách v Brně a v oblastech Ivančice, Pohořelice, Vyškov, Veselí Nad Moravou, Hustopeče a Blansko. Nad projektem, který bude slavnostně zakončen v Senátu ČR, převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.

Nepřejeme si sázení dětí a mladistvých

Číst dál
  1 2   > >>