Menu

Vítejte na stránkách Střediska volného času Pohořelice.

Jsme zařízení pro výchovu mimo vyučování, pro organizování volného času. Malý „domeček“, jak si zdrobněle říkáme, který však přes veškeré starosti s malými prostory každoročně organizuje činnost zhruba 60 zájmových kroužků, kde se sdružuje okolo 600 členů. Kroužky a jejich organizace je zařazena do řady činností, které nabízíme veřejnosti.

Mezi ně patří:


- zajišťování soutěží, přehlídek
- příležitostných akcí, mezi které patří jednorázové či cyklické akce
- prázdninová činnost, která se uskutečňuje formou táborů a soustředění, krátkodobých akcí
- spontánní aktivity, které se uskutečňují formou průběžné nabídky zájmového nebo rekreačního charakteru, tzn. využívání hřišť a sportovišť SVČ, zahrady, kluboven, bazénu a dalších nabízených míst a prostor pro spontánní činnost
- poskytujeme odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží, především formou školení, seminářů, vedením stáží studentů ad.
- individuální práce a další a další činnosti.

- Domeček je tu pro každého, kdo má chuť něčemu se naučit, zpříjemnit si volný čas, přijít mezi kamarády, do kolektivu.
- Naše činnost je velice pestrá a připravuje ji prima parta lidí, kteří mají rádi děti, rádi pracují s „človíčky malými i velkými“.
- Pracovníci SVČ jsou žhaví do práce, do všech možných činností a her. Každý pracovník je odborníkem pro určitou oblast volného času.
- Veřejnost může SVČ Pohořelice navštěvovat každý den od 8:00 do 18:00 hod. a ve dnech akcí, připravovaných pro veřejnost.
 

„Domeček" na Dlouhé ulici 39

Zde se nachází ústřední budova a hlavní základna pro všechny naše aktivity. V budově najdete kancelář ředitele, sídlí zde pedagogové volného času a další provozní personál. „Domeček“ poskytuje veškeré zázemí pro výtvarné kroužky a výtvarné aktivity, je zde umístěna dílna leteckých modelářů, klubovna mateřského centra a klubovna vodáků, turistů a horolezců. Naše zahrada poskytuje prostor různorodé venkovní aktivity pro všechny věkové kategorie. V blízkosti „Domečku“ se nachází nově vybavené venkovní sportoviště, které využíváme pro trénování v několika sportovních kroužcích.

 

   

Budova na Tyršově ulici 587

K významné změně v dosavadní historii „Domečku“ došlo v souvislosti se získáním budovy bývalé MŠ na ulici Tyršova. Budovu využíváme od září roku 2006 pro výuku tanečních a keramických kroužků. Nově jsme vybudovali prostornou a kvalitně vybavenou keramickou dílnu, naší chloubou je rovněž nově vybudovaný velkorysý a útulný prostor pro potřeby klubu mládeže Oáza, který jsme slavnostně otevřeli v prosinci roku 2006. Zde se podařilo vytvořit centrum neorganizované volnočasové činnosti mládeže, které je vybavené moderní audiovizuální technikou, sportovním vybavením a možností nealkoholického občerstvení v místním bufetu.
 

Další využívané prostory

Vzhledem k charakteru naší činnosti, kdy musíme poskytnout zázemí pro široké spektrum zájmového vzdělávání, využíváme k pravidelné i nepravidelné činnosti vedle uvedených prostorů ještě školní tělocvičnu, rybářskou chatu, sál bývalé radnice, sokolovnu, sportovní halu v našem městě a venkovní sportoviště při sportovní hale v Pohořelicích. Vzhledem k úsilí o širší působnost našeho zařízení využíváme v jiných obcích další detašovaná pracovišťě:
- Nová Ves - 2 učebny + sociální zařízení (zázemí pro 4 country kroužky a ženské cvičení)
- Přibice - 2 učebny + sociální zařízení (keramická dílna)